Skip to main contentPredavanje 20:
Forminator za kreiranje formi, kvizeva i poll-ova za glasanje

Kreiranje nove forme
Odabir template-a (prikaz template-a za logovanje)
Podešavanje polja unutar forme
Podešavanje forme:
Appeareance
Person Login
Behaviour
E mail Notifications
Integrations
Options
Preview forme i prikazivanje forme
Ubacivanje forme na stranicu
Pregled unosa u forme
Integracije i podešavanja

Zadatak:
Instalalirati plugin
Kreirati tri različite forme (formu, kviz i poll)
Ubaciti forme na world-wide-web stranice

Leave a Reply